Ambassade van België in Niger
Home Newsroom

Newsroom

News Items

28 sep

België is ernstig bezorgd over de herhaalde bedreigingen en intimidatie aan het adres van het Internationaal Strafhof (ICC).

21 sep

David Jordens wordt woordvoerder van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

19 sep

Tijdens haar bezoek aan New York in het kader van UNGA78 – de 78ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties - zal minister van Buitenlandse zaken Hadja Lahbib uit naam van ons land meerdere ministeriële side events voorzitten, in samenwerking met EU- en internationale partners. Aan ons land werd gevraagd om een aantal evenementen mee te organiseren, omwille van het uitgesproken profiel van België als voorvechter van kinder- en vrouwenrechten.

18 sep

Tijdens haar deelname aan de openingssessie van de 78ste Algemene Vergadering in New York (UNGA78) zet minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Caroline Gennez in op de grote beleidsprioriteiten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

16 sep

Op 19 september wordt het Algemeen Debat van de 78ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGA78) in New York geopend.

14 sep

Gevolg gevend aan het verzoek om bijstand van Libië aan het Mechanisme voor Civiele Bescherming van de Europese Unie (“Union Civil Protection Mechanism” (UCPM)), heeft België besloten zich aan te sluiten bij de Europese solidariteitsactie.

06 sep

Van 4 tot 6 september vindt in Nairobi de eerste Africa Climate Summit (ACS) plaats.

29 aug

In de nacht van 26 op 27 augustus vond er nabij de Roemeense hoofdstad Boekarest een grote gasexplosie plaats bij een tankstation.

17 jul

Op deze verjaardag van het Statuut van Rome benadrukt België nogmaals het fundamentele belang voor het Hof om het kader van zijn samenwerking met staten versterkt te zien door bilaterale overeenkomsten.

14 jul

Op 16 juni keurde de ondersecretaris-generaal van de Verenigde Naties voor humanitaire zaken en noodhulpcoördinator, Martin Griffiths, de activering goed van de intensivering van humanitaire operaties in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC) door middel van een systeem-brede mobilisatie ("Humanitarian System-Wide Scale-Up Activation").